Schrijvende Rechter: werkwijze en missie

Schrijvende Rechter

Toetsenbordschutter

Toetenbordschutter Ton Broekhuisen legde de domeinnaam van deze site De Schrijvende Rechter al in 2013 vast. Inmiddels (de kalender schrijft oktober 2016) acht hij de tijd rijp om zich daadwerkelijk als Schrijvende Rechter te manifesteren. Goed om te weten: anders dan ‘tv-collega’ de Rijdende Rechter doet de Schrijvende Rechter óók uitspraak in conflicten die níet over een heg, schutting of recht van overpad gaan.

Werkwijze

De werkwijze van De Schrijvende Rechter is ontroerend van eenvoud. Enerzijds zal hij gevraagd én ongevraagd zijn mening geven over ‘zaken die hem (positief of negatief) opvallen’. Anderzijds is de Schrijvende Rechter nooit te beroerd om zijn licht over conflictsituaties te laten schijnen. Of om patstellingen te doorbreken.

Hoofdpijn

Zowel in het eerste als in het tweede geval is de uitspraak van De Schrijvende Rechter niet bindend. Maar wél om erge hoofdpijn van te krijgen. Voor de partij (dat kan een persoon, bedrijf, organisatie of instelling zijn) die heeft lopen klootviolen.

Schrijvende Rechter inschakelen?
Wil je De Schrijvende Rechter inschakelen om een uitspraak te doen?
Klik dan  op het envelopje hieronder.

Schrijvende Rechter roept Sinterklaas Klaas Dijkhoff tot de orde

Schrijvende Rechter

 

Ruimhartig

Nederland stelt zich ruimhartig op als het om vluchtelingen gaat. Prima! Meteen maar even het standpunt van de Schrijvende Rechter: échte vluchtelingen moet liefdevol worden omarmd. Daartoe dienen economische gelukzoekers te worden geweerd. Simpelweg omdat er niet onuitputtelijk een beroep gedaan kan worden op de staatskas.

Asielveinzers

In dat licht gezien wekt het bevreemding én wrevel dat VVD-staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) Marokkanen en Algerijnen die een kansloze asielaanvraag doen in Nederland, beloont met een vertrekregeling die op kan lopen tot wel €1.950 per persoon (in thuisland Marokko bijvoorbeeld moet je daar soms 5 maanden voor werken). In ruil daarvoor moet zo’n asielveinzer vrijwillig vertrekken. Zie hier het artikel in De Telegraaf.

Belastinggeld

Laten we er niet omheen draaien: het voorzieningenniveau in Nederland loopt zwaar terug. In toenemende mate moeten vrijwilligers de kar (dus onbezoldigd) trekken. Niet zelden is mantelzorg inmiddels een fulltime besteding. Je zou dus mogen verwachten dat er zuinig met belastinggeld omgesprongen wordt. De Schrijvende Rechter stoort zich dan ook fors aan de labbekakkerige houding van staatssecretaris Dijkhoff. In plaats van korte metten te maken met deze jatpraktijken 3.0 gaat Dijkhoff  ‘eens kijken of de vergoeding afgeschaft kan worden’. Beloven kan hij nog niets. Wel toont hij zich ’onaangenaam verrast’ door de nieuwe cijfers. Goh!

Uitspraak Schrijvende Rechter

De economische crisis schijnt weliswaar achter de rug te zijn. Maar veel Nederlanders moeten onveranderd hard sappelen om in het dagelijks levensonderhoud te kunnen voorzien. Zonder ook maar enigszins het gevoel te hebben dat de overheid daar een ietsepietsie van wakker ligt. Met name naar die grote groep belastingbetalers toe, gooit staatssecretaris Dijkhoff met zijn slappe opstelling extra zout in al diepe financiële wonden. De Schrijvende Rechter sommeert gelegenheidssinterklaas Klaas Dijkhoff dan ook om dit lek in de staatskas per direct te dichten. Dit is mijn uitspraak. Die ik zal delen met Klaas Dijkhoff. En de échte Sint natuurlijk.

Schrijvende Rechter: ‘Sloopkogel Generali moet zich diep schamen’

Generali

Generali

Vandaag werd mijn netvlies getroffen door een bericht in De Telegraaf. De ooit succesvolle quizmaster Willem Bol staat aan het randje van de afgrond.
Beter geformuleerd: Willem Bol (61 jaar inmiddels) is door verzekeringsmaatschappij Generali naar het randje van de afgrond gedirigeerd. Bol is financieel naar de knoppen. Ook lichamelijk is hij op.

Keiharde opstelling

Case in het kort: Bol is afgekeurd voor een onbehandelbare hernia. Verzekeraar Generali dokt hiervoor via een door Bol daarvoor bij Generali afgesloten arbeidsongeschiktheidverzekering. Generali keert ongetwijfeld uit met frisse tegenzin. Toen een detective twee jaar geleden in een supermarkt constateerde dat Bol een boodschappentasje van zijn vrouw optilde, haalde Generali snoeihard uit. Bol moest 400.000 euro aan uitgekeerd verzekeringsgeld terugbetalen. Waardoor hij nu geen inkomsten, geen recht op een uitkering en geen woning heeft. Bovendien is hij niet verzekerd tegen ziektekosten. Volgens Bol wacht Generali ‘gewoon’ op zijn dood. Dan kan het dossier immers kosteloos dicht.

Toezegging

Ondanks een toezegging vorig jaar van Generali om met Bol in gesprek te gaan, heeft Generali niets van zich laten horen. Waardoor de woorden van de aftakelende Bol waarheidsgehalte gaan krijgen. De Schrijvende Rechter koestert het journalistieke principe hoor en wederhoor. Vandaar dat het hier om een voorlopige uitspraak gaat. Voorgelegd ook aan Generali. Als Generali niet binnen een week reageert, wordt de volgende uitspraak definitief.

Voorlopige uitspraak Schrijvende Rechter

De Schrijvende Rechter is niet gecharmeerd van de handelswijze van Generali. Het inzetten van Generali van een detective dient maar één doel: het uitgekeerde verzekeringsgeld terug jatten. Ook zeer kwalijk is dat Generali – ondanks een toezegging daartoe – geen gesprek is aangegaan met de heer Willem Bol. Zonder tegenbericht van Generali betekent dit dat Generali de heer Willem Bol bewust aan het slopen is. Geloofwaardigheid en integriteit van Generali komen hierdoor zwaar onder druk te staan. Ik eis dan ook van Generali dat de toegezegde dialoog met Willem Bol alsnog tot stand komt. En ja, ook binnen een week! Dit is mijn voorlopige uitspraak. Over een week weten we of dit ook meteen mijn definitieve uitspraak is.

UPDATE
Inmiddels (binnen de door mij gestelde deadline, preciezer: op donderdag 6 oktober 2016) heeft Generali uitgebreid gereageerd. Als schrijvende rechter laat ik de toegezonden stukken eerst op me inwerken. Waarna de definitieve uitspraak volgt. Wordt dus weer vervolgd

De Schrijvende Rechter (Ton Broekhuisen)

Schrijvende Rechter

Initiator van deze site is columnist/blogger/toetsenbordschutter Ton Broekhuisen. De rol van De Schrijvende Rechter is Ton Broekhuisen op het lijf geschreven. Ton is de enige schutter in ons  land die geen wapenvergunning nodig heeft om met scherp te schieten. Officieel geldt zijn toetsenbord namelijk niet als wapen.

Werkwijze
De werkwijze van De Schrijvende Rechter is op twee pijlers gebaseerd. Enerzijds reageert De Schrijvende Rechter spontaan op schrijnende situaties die hem ter ore komen. Ook zal De Schrijvende Rechter gevraagd én ongevraagd recensies schrijven. Anderzijds is De Schrijvende Rechter in te huren om zijn licht over conflictsituaties te laten schijnen. Of om patstellingen te doorbreken.

Hoofdpijn
Zowel in het eerste als in het tweede geval is de uitspraak van De Schrijvende Rechter niet bindend. Maar wél om erge hoofdpijn van te krijgen. Voor de partij (dat kan een persoon, bedrijf, organisatie of instelling zijn) die heeft lopen klootviolen.

De Schrijvende Rechter inschakelen?
Wil je De Schrijvende Rechter inschakelen om een uitspraak te doen?
Klik dan hier.