Overname Generali: financieel nekschot voor ex-quizmaster Willem Bol?

Generali

Slepend conflict Generali versus Willem Bol in vogelvlucht

In eerdere blogs op deze site schreef ik al over de slooppraktijken waarmee verzekeraar Generali Nederland de inmiddels (ook financieel) uitgeputte ex-quizmaster Willem Bol (61) definitief over het randje van de financiële afgrond tracht te duwen. In het kort de situatie: Bol is afgekeurd. Onder meer voor een onbehandelbare hernia. Verzekeraar Generali keerde hiervoor uit via een door Bol daarvoor bij Generali Nederland afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering. Van 2010 tot en met medio 2013 liepen de uitkeringen gewoon maandelijks door. Medio 2013 na het eerste – en laatste – consult bij de keuringsarts, schakelde Generali een detective in. Deze speurneus constateerde in een supermarkt dat Bol een boodschappentasje van zijn vrouw Simone optilde. In oktober 2013 gaf Generali aan de uitkering aan Bol stop te zetten: in de optiek van Generali was Bol niet ziek. Bol begon een kort geding en won die rechtszaak. In diezelfde rechtszaak (de kalender schrijft: december 2013) verklaarde Generali dat intern de beslissing was genomen om bij Bol geen inkomstentoets te doen. Generali hervatte de betalingen. En vroeg ook allerlei financiële gegevens aan Bol. Die Bol vervolgens braaf verstrekte.

Generali flanst alibi in elkaar

Eenmaal in bezit van alle gevraagde financiële gegevens, gaf Generali november 2014 aan dat Bol die gegevens uit zichzelf had moeten opgeven. Bol wist dat niet. En was hier nooit door Generali op geattendeerd. Maar Generali merkte dit ‘verzuim’ van Bol aan als verzwijging en fraude. Waarmee Generali zichzelf een (vals) alibi verschafte om per direct met de uitkeringen aan Bol te stoppen. Sterker nog: Generali vorderde het aan Bol al uitgekeerde bedrag over de afgelopen vier jaar terug. Inclusief rente en kosten (onder meer medische keuring en het door Generali ingeschakelde detectivebureau) kwam Generali uit op een terug te vorderen bedrag van 400.000 euro. Doordat Generali alle betalingen aan Bol stopte, kwam Bol zonder inkomsten te zitten. Bovendien is hij niet meer verzekerd tegen ziektekosten. December vorig jaar deed Generali Bol uiteindelijk een sigaar-uit-eigen-doosvoorstel. Als Bol zijn verzet zou staken, dan hoefde hij de door Generali geclaimde 400.000 euro niet terug te betalen. Vanzelfsprekend ging Bol niet in op dit dwaze voorstel.

Overname

Tot overmaat van ramp koerst Generali inmiddels aan op een overname door een andere partij (preciezer: de Italiaanse bank Intesa). Vers van de pers: Intesa heeft zich inmiddels teruggetrokken. Andere partijen zijn zich nu aan het oriënteren op een overname van Generali. In het overnamescenario zou Willem Bol wel eens definitief met lege handen kunnen blijven staan. Met alle gevolgen (dakloos, lichamelijk en geestelijk een wrak, geen inkomen) van dien. Reden voor de Schrijvende Rechter om Willem Bol te vragen zijn gedachten over deze op handen zijnde overname onder woorden te brengen. Een monoloog.

Aangifte tegen fraude van Generali

Willem Bol: “Wat ik me vooral afvraag: zou de partij die Generali  wil overnemen, weten hoe Generali haar verzekerde Willem Bol tot – en al bijna over – de rand van de afgrond heeft gedreven? Zou deze aspirant-koper weten dat Generali zelfs fraude niet schuwt om onder haar verplichtingen uit te komen? Fraude waartegen ik inmiddels aangifte heb gedaan. Zou die aspirant-koper weten dat de AFM een onderzoek heeft gestart naar dit dossier? En: zou het bekend zijn dat de door Generali Nederland ingehuurde keuringsarts een frauduleus keuringsrapport over mij heeft opgemaakt? En veroordeeld is door het Medisch Tucht College? Zou dat bekend zijn? Want hoewel Generali wanhopig probeert ‘Het veulen in het paard te houden’, zal de bevalling uiteindelijk toch plaats gaan vinden.”

Tunnelvisie Generali
“Ik heb Generali beschuldigd van fraude. Als Generali zich van geen kwaad bewust is, dan pik je dat toch niet? Dan doe je toch meteen aangifte van smaad of laster bij de politie? Dat heeft Generali echter nooit gedaan. Welnee, Generali blijft ‘gewoon’ volharden in haar tunnelvisie: Bol is schuldig en dat zullen we ten koste van alles bewijzen.  Zelfs met een frauderende keuringsarts uit Dordrecht en een directeur (Jan van Leer) die het vonnis van de Rechtbank Amsterdam onbekommerd en bewust aanpast zodat het ineens wél door de beugel kan. Generali beweert dat Bol heeft gefraudeerd. Fraude is een misdrijf. Maar Generali eist het geld terug en meldt Bol aan bij het Fraude Meldpunt. Dat laatste mag pas als de fraude onomstotelijk vaststaat. En dat is niet het geval. Daarnaast schrijft het Verbond van Verzekeraars – Annette Mosman, CEO van Generali zit in het bestuur – dat je bij fraude ook aangifte moet doen bij de politie en het OM. Dat heeft Generali niet gedaan. Generali weet natuurlijk deksels goed dat de zaken heel anders liggen dan nu wordt voorgesteld in de media en de dossiers.”

Sjoemelende verzekeraars
“Ooit was palingroken een gewaardeerde traditie in Nederland. Zo langzamerhand is deze traditie vervangen door het uitroken van verzekerden. Of het nu gaat om mij of anderen: de kranten staan bol van sjoemelende verzekeraars. Maar ik dwaal af. Het Hof in Arnhem heeft aangegeven dat ‘vanwege werkdruk’ pas in november van dit jaar zicht is op een eerste zitting. Wellicht eerder, maar dat is onzeker.  En daar kan ik niet tegen in beroep gaan. Dat weet Generali ook. Generali kan dus rustig wachten totdat Bol (beter: de nabestaanden van Bol) een verdrietig gesprek met Monuta hebben. Case closed.

‘Persoonlijke aandacht’
“Ik volg de website van de Generali dagelijks. Onder het kopje In de Media, staat een kort interview met Annette  Mosman, CEO Generali Nederland (in november 2016 benoemd tot penningmeester bij NOC*NSF). Het interviewtje begint met dit citaat : ‘Sinds juni 2015 staat Annette als CEO aan het roer van Generali Nederland. “Juist de persoonlijke aandacht voor de mens die ik in mijn professie zo belangrijk vind, is een drijfveer om deze functie te gaan vervullen.” Ja, het staat er echt: de persoonlijke aandacht voor de mens die zij in haar functie zo belangrijk vindt. Zou ik dan echt de uitzondering op die regel zijn?”

Waar blijft de oplossing?
Willem Bol zet aan voor zijn sloffensief: “Wat ik me afvraag: zou mevrouw Annette Mosman van mijn situatie weten? En – als ze het weet, en daar twijfel ik niet aan – is het dan niet schrijnend dat het niet tot een oplossing komt in deze slepende zaak met mij.  Want als je de website van Generali moet geloven, staat de klant centraal. En meer van dat geprevel. De praktijk blijkt echter geheel anders. Jan van Leer, directeur Schade en Inkomen bij Generali Nederland, heeft integriteit beloofd. Daarvoor gelden strenge regel binnen de financiële wereld. Maar dat heeft hem er niet van weerhouden om onbekommerd te knutselen in een door de rechtbank uitgesproken vonnis. Nogmaals: zouden de partijen die interesse hebben in Generali bovenstaande allemaal weten? Bizar in dit verband: mensen die berichten willen plaatsen over mijn zaak op de Facebookpagina worden geblokkeerd onder het mom van spam.”

Naschrift
Dat Willem Bol een eenzame strijd voert, is wel duidelijk. Ook de politiek houdt zich afzijdig. Alle energie wordt kennelijk in de verkiezingsstrijd gestoken die pal voor de deur staat. Om het wegkijken bij het Bol-Generali conflict van de politiek te accentueren: Bol riep op 12 januari 2016 de hulp in van de CDA-kopstukken Sybrand Buma, Pieter Omtzigt, Mona Keijzer en Madeleine van Toorenburg. Letterlijk schreef Bol onder meer: ‘Dit is een zeer belangrijke kwestie,- niet alleen voor mij – maar voor velen die daadwerkelijk worden uitgerookt door verzekeringsmaatschappijen. Om een land door te kunnen geven… moeten er nog mensen wonen die daadwerkelijk iets hebben door te geven…’ Tot op heden reageerde niemand van deze ‘bevlogen’ CDA-pionnen. Ook oproepen aan Henk Krol en Leonie Sazias (50PLUS) leverden niets op. Slechts Michiel van Nispen (SP) reageerde: hij houdt deze zaak in zijn achterhoofd bij eventuele debatten over dit onderwerp. En ja, dat is vrij vaag.

Uitspraak van de Schrijvende Rechter over reactiemogelijkheid Generali

Vanzelfsprekend heeft Generali recht op een weerwoord. De Generali-reactie op dit blog zal ik onverkort op deze site plaatsen. In een eerdere fase stelde ik Generali een aantal concrete vragen over deze heikele kwestie. Inclusief een dringende oproep om nu eindelijk een constructieve oplossing aan te reiken. Dat leverde me louter dooddoeners op uit het rijke pappen en nathouden-oeuvre: “Vanuit privacy redenen geven we geen commentaar” of  “De zaak ligt nog onder de rechter”. Trefwoord: vertragingstactiek. Vandaar dat ik voor deze volgorde kies. Dit is mijn uitspraak. Zo zal het dus gaan gebeuren!

 

17 gedachtes over “Overname Generali: financieel nekschot voor ex-quizmaster Willem Bol?

 1. Ik roep alle advocaten en rechters op om Willem Bol en zijn gezin zo snel mogelijk te helpen laten wij als mensen toch in godsnaam niet meer wachten tot het te laat is help dit gezin AUB met vriendelijke groeten van Sonja van der linden

 2. Keer op keer denk je: zoveel onrecht, dit kan niet waar zijn. Hoe een heel gezin kapot gemaakt wordt. Hoe onbegrijpelijk dat dit maar door gaat en nog steeds niet naar behoren opgelost is. Kom op Generali, neem je verantwoordelijkheid en zet dit eindelijk recht!!

 3. Het lijkt wel of Trump de CEO van Generali is. Ontkennen dat het regende tijdens de inauguratie. Zeggen dat hij de meeste stemmen kreeg, de meeste toeschouwers etc. De hele wereld gelooft Trump al bijna niet meer, maar Generali lijkt met dezelfde praktijken weg te komen. Niet arbeidsongeschikt dus geen uitkering terwijl decennia keurig premie is betaald. Hoezo niet arbeidsongeschikt. De foto’s spreken boekdelen en de acties van Generali maken alles alleen maar erger. Waar is het fatsoen gebleven? Waar het touwtje van Terlouw? WAr de menselijke factor en coulance? Onbegrijpelijk. Generali heeft vast veel lijken in de kast. Laat Willem er daar niet een van zijn!

 4. Belachelijk en mensonterende taferelen,
  Ik volg deze zaak al een tijdje, en verbaas me telkens weer.
  Verzekeringsmaatschappijen willen graag ontvangen, maar als het op uitbetalen aankomt word het een ander verhaal.
  Dan worden kosten nog moeite bespaard om onder hun verantwoorlijkdelijkheid uit te komen.
  In geval Dhr Bol werd er een privé dectective in de arm genomen, om Dhr Bol te kunnen “betrappen” op een tasje tillen.
  Ze zien liever dat iemand komt te overlijden, want dan hoeft er niet meer betaald te worden.
  Grote schande dat dit hedentendage gewoon kan, en ook nog word toegelaten.
  Ik zeg, iedereen in het geweer tegen deze slinkse kromme praktijken, want het kan een ieder overkomen.
  Ik hoop dat Dhr bol uiteindelijk gerechtigheid krijgt !!

  M.v.g Jeroen Stokman

 5. ONbegrijpelijk en totaal ´n ASociaal bedrijf , iemand ZO jarenlang teisteren , mijn reactie hierbij moge duidelijk zijn , BESTE reclame is mondelinge reclame, Ik ben blij dat ik begon bij het , bejaarde stel, onder de parapluie, dat is overgenomen zonder slag of , AAN , stoot, DAT wil ik graag even vermelden , En nu Familie Bol , op ´n andere wijze WEER de pineut .!! Los dit toch eens op , zodat er LOVEND over u geschreven kan worden , nu alleen ´n , VIEZE SMAAK.!!!

 6. Ik heb het arrest uit 2015 nagelezen, en daarin staat dat de heer Bol in de jaren dat hij een uitkering kreeg wegens 100% arbeidsongeschiktheid toch via zijn BV een niet onaanzienlijk bedrag aan inkomen wist te genereren door persoonlijke optredens te doen.
  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:9314
  Hoe er precies in dit vonnis is geknoeid is mij niet duidelijk geworden. Wat nu de resterende verplichtingen van Generali nog zouden moeten zijn is me ook niet duidelijk.
  Dat de heer Bol nu aan de bedelstaf is geraakt is vervelend, maar het lijkt dat hj daar ook zelf de hand in heeft gehad. Hij zal het dan ook waarschijnlijk moeten doen met het minimum dat we in NL kennen: bijstand.

 7. Ik vrees dat ik het met Martin eens ben. Er staat in het arrest zelfs dat Willem Bol inkomen heeft gehad over die 4 jaren dat hij een AOV-uitkering ontving. Over 2010 € 120.232,00, over 2011 € 80.698,00, over 2012 € 98.967,00 en over 2013 € 43.581,00.

  Dus hij had inkomsten EN een uitkering. Als je elk jaar € 80.000 op je rekening krijgt PLUS een uitkering, dan behoor je tot de topinkomens van dit land. Dan moet je het wel bont maken om failliet te raken. En bovendien: als je in totaal bijna € 340.000 verdiend, dan moet je jezelf toch afvragen of je wel recht hebt op een uitkering?

 8. Ron,

  Steeds meer kom je tot de conclusie dat vele overheidsinstanties, banken en verzekeringsmaatschappijen de grens van het legale menigmaal overschrijden.
  Zij, die het eerst de vingers gebruiken om te wijzen realiseren zich niet hoe
  de financiële wereld en de onderwereld vrijwel naadloos in elkaar overlopen.
  Het is een trieste conclusie, maar helaas is ook deze kwestie daar een duidelijk voorbeeld van.
  Het trieste bovendien is dat de rechtspraak dergelijke situaties niet een voorkeursbehandeling geven. Ook weer een voorbeeld van hoe star apparaten die vanuit de overheid worden gestuurd kunnen zijn.

 9. Deze zaak hebben wij pas besproken in onze studiegroep. Zaak is overduidelijk. Uitkering ontvangen van verzekeringsmaatschappij en daarnaast bijna € 400.000,- aan inkomsten ontvangen.
  Dat lijkt me geen bedrag dat je even over het hoofd hebt gezien…….

  • lezen en begrijpen zonder emotie is moeilijk, maar beter is het eens met willem bol zelf te praten en vragen wat er nu allemaal echt aan de hand is….hij had een ziektekosten verzekering die uitkeerde en niet nog eens een inkomen van 4 ton nee dan kun je beter met 7000 briefjes van 100 in je auto rijden aangehouden worden niet vervolgd worden en 70.000 schikken dan ben je de auto 7 ton en 70.000 kwijt maar daarna ga je gewoon weer verder met waar al dat geld vandaan komt …..dat is geen fraude !….zwijgrecht en justitie doet verders niets….lijkt een beetje op eerder zaken waar ministers vergaten wat afgesproken was…..oh ja declaratie bonnetje

 10. als vriend van de familie Bol (al meer dan 40 jaar) wil ik nu toch eens reageren op alle
  aantijgingen in de kwestie van Willem Bol.
  Ik zie Willem geregeld en ik zie ook hoe hij zich voort beweegt.
  Ik zie hem elke week achteruit gaan en zie hem huilend ,bij zijn broer thuis.
  Wat ik niet erg begrijp , waar Generali het lef vandaan haalt- om mensen zo zwaar te beschadigen. Willem staat er steeds vaker bij stil om te stoppen met leven. Ja dan kan Generali lachen ,het zijn pure misdadigers, als je zo om gaat met mensen .Ik ga veel met de familie om ,maar ik ben wel eerlijk en zeg de waarheid. WILLEM KAN NIET MEER.
  MET DANK AAN GENERALI.

 11. Een teevendeal mischien hoe corrupt is ons land verzekeringen zijn naast de regering de grootdte oplichter bah wat een kutland … en laten we een benefiet houden voor bol en zn familie dit is ronduit beschamend en de rest van nederland gaat ook niet goed velen leven zoals bol helaas

 12. Deze blog lijkt wel een verlengstuk van De Telegraaf: een medium waarin slechts het verhaal van “het slachtoffer” verteld wordt, iedereen zijn verhaal kwijt kan zonder dat er enige vorm van onderzoek wordt gedaan.
  Hoe schrijnend de situatie van de heer Bol dan ook mag zijn, dit verhaal laat ons geloven dat de heer Bol louter en alleen door Generali inmiddels straatarm is. Echter, de heer Bol heeft nog geen cent aan Generali betaald en balanceert desondanks aan het randje van de afgrond. Dat betekent dat zelfs als Generali de rechtszaak laat vallen, de heer Bol nog steeds geen cent te makken heeft en dat hij door eigen toedoen (zijn waarschijnlijk riante leefstijl) in deze situatie terecht is gekomen. Daarnaast laat dit blog buiten schot dat er geen enkele rechtszaak door de heer Bol is gewonnen en dat er reeds 3 vonnissen zijn van de rechter die tegen hem spreken.
  Ik stel voor dat de heer Bol eens naar zichzelf gaat kijken, ophoudt met naar De Telegraaf gaan (de enige krant waar ze dit soort verhalen graag publiceren zonder journalistiek onderzoek te doen), aanschuiven bij televisieprogramma’s (mevrouw Jinek stelde enkele kritische vragen waar meneer geen goed antwoord op had) en uit zijn slachtoffer rol kruipt.
  Meneer Bol ziet niet in dat de publieke opinie niet in zijn voordeel zal zijn en dat dit ook niet zal veranderen om de doodeenvoudige reden dat mensen niet meer weten wie hij is en dat door fraudeurs (niet mijn woorden, maar die van de rechter) de premie’s omhoog gaan waar gewone mensen (die ook De Telegraaf lezen) de dupe van zijn.

Geef een reactie