Kil Generali aast onveranderd op scalp ernstig zieke Willem Bol (part two)

Generali

Geldfabriek Generali: duidelijk op de slooptoer #fail

Slepend conflict

Dinsdag 3 oktober 2016 riep ik Generali via deze site op om het slepende conflict met voormalig quizmaster Willem Bol (61) met spoed uit de wereld te helpen. Aanleiding was dit artikel in De Telegraaf. Als Schrijvende Rechter stelde ik dat Generali de ernstig zieke Willem Bol rechtstreeks naar de afgrond dreef door zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering op discutabele gronden stop te zetten. En ook nog eens € 400.000 van hem terug te vorderen. Waardoor Willem Bol en zijn gezin financieel en mentaal werden geplet. Ik verzocht Generali dringend om een menselijke kant te tonen. En per direct met de herstelwerkzaamheden te beginnen. Waarbij ik duidelijk stelde dat een reactie als: ‘Generali kan niet op de zaak ingaan, want…’ wat mij betreft GEEN reactie was. Maar een misplaatste vertragingstactiek. Lees hier het betreffende blog.

Eerste reactie Generali

Op 6 oktober 2016 kwam de eerste reactie van Generali. Letterlijk: ‘Wij hebben begin deze week kennis genomen van het door jou geschreven blog n.a.v. het artikel in De Telegraaf.
Ter kennisname deel ik onze reactie waarin wij onze kant van de zaak toelichten Ter kennisname delen we ook de vier openbare rechterlijke uitspraken in deze zaak, ook terug te vinden op www.rechtspraak.nl. Deze stukken geven je mogelijk een completer beeld van de feiten zoals deze ook door de rechter zijn getoetst: (Deze links heb ik bewust weggelaten in dit blog, TB). Laat het ons gerust weten als je vragen hebt, je kunt ons zowel telefonisch als per e-mail bereiken’.

Gerichte vragen aan Generali

Maandag 16 oktober 2016 belde Generali me: of ik nog vragen had? Die had ik. Na diep in het dossier gedoken te zijn, mailde ik donderdag 19 oktober 2016 onderstaande overpeinzing naar Generali:
‘Kort samengevat komt het erop neer dat Generali de heer Willem Bol beticht van fraude.
Concreter: hij zou zijn klachten grotendeels simuleren. Generali stelt dat via al gedane observaties aan te kunnen tonen.
Bovendien zou de heer Bol inkomsten hebben verzwegen.
Volgens Generali heeft de rechter (beter: meerdere rechters) bepaalt dat Generali mocht stoppen met de betalingen aan de heer Bol.
Het kamp van de heer Willem Bol stelt dat niet de heer Bol maar Generali in gebreke is.
Anders dan Generali stelt, heeft de rechter bepaalt dat Generali de heer Bol WEL moeten blijven doorbetalen.
Vast staat dat de heer Bol ziek werd in 2009. Ook volgens Generali.
De keuringarts van Generali verklaarde de heer Bol voor 100 % arbeidsongeschikt.
Op enig moment stopte Generali de betalingen. Kunt u mij aangeven waarom de betalingen destijds voor de eerste maal werden stopgezet?
Via een kort geding eiste hij hervatting van de betalingen. De rechter stelde Bol in het gelijk.
Dus: Generali moest de heer Bol gewoon blijven betalen. De kalender schrijft: december 2013.
Letterlijk stelde die rechter: “De betalingsverplichting van Generali blijft dan ook uitgangspunt, totdat de arbeidsongeschiktheidsverzekering is geëindigd of in rechte vaststaat dat Bol geen, althans voor een lager bedrag, recht heeft op deze arbeidsongeschiktheidsuitkering.”
Generali heeft de betalingen weer hervat. Tot november 2014. Toen stelde Generali dat de polis van Bol ondanks genoemd vonnis van de rechter toch werd beëindigd. Op eigen houtje dus en daarmee was de polis dus niet, zoals de rechter oordeelde, geëindigd. Tot op de dag van vandaag heeft Generali de heer Bol niet meer betaald. Volgende rechters zijn daar vreemd genoeg in mee gegaan. Heel raar! Hierbij mijn vragen!

Vragen Schrijvende Rechter aan Generali
Hoe kan het dat Generali ermee wegkomt de rechter te doen geloven dat de verzekeringspolis van de heer Bol rechtmatig is geëindigd?
Kunt u mij aangeven waarom de directeur van Generali en schrijver van de brief van november 2014 de rechter verkeerd citeerde?
Klopt het dat de Generali-keuringsarts in kwestie is berispt (maatregel) door het Medisch Tuchtcollege omdat hij een rapport heeft geschreven over de medische staat van de heer Willem Bol, zonder de heer Bol daadwerkelijk gekeurd te hebben. En klopt het dat de tweede keuringsarts heeft voortgeborduurd op dit (dus waardeloze) rapport?

Belangrijkste vraag: Hoe gaat Generali dit (netjes) oplossen? In dit verband: gezien de slechte en verslechterende gezondheidssituatie van de heer Bol: de tijd dringt.
Wanneer gaan Generali en de heer Willem Bol daadwerkelijk om de tafel zitten? En met welke insteek gaat Generali dit doen? En in dit verband: waarom heeft Generali (nadat Generali eind 2015 een invitatie voor een gesprek in de Telegraaf zette) eenzijdig het gesprek geannuleerd en tot oktober 2016 niets van zich laten horen? Waardoor – voor de heer Willem Bol kostbare – tijd verloren is gegaan.

Dooddoeners van Generali
Afgelopen maandagmiddag 24 oktober 2016 kreeg ik een telefonische reactie van Generali. Na me eerst gevraagd te hebben waarom ik me zo in dit dossier vastbeet (antwoord: ‘Ik haat verboden wurgtechnieken’), volgde het oeverloos herhalen van twee dooddoeners uit de zwaar vergeelde bijsluiter Hoe knijp ik de katjes in het donker? Tegen afweermethodes als ‘Vanwege redenen van privacy kunnen we niet nader op uw vragen ingaan’ en ‘De zaak ligt onder de rechter, we kunnen in deze fase dus geen uitspraken doen’ is de Schrijvende Rechter ingeënt. Bovendien zijn deze dooddoeners inconsequent. Want in de vier al genoemde linkjes met openbare rechterlijke uitspraken die Generali me mailde, stond héél veel privacy-gevoelige informatie. Die ík – uit respect voor de toch al zo geteisterde Willem Bol en zijn gezin – níet deel met het grote publiek. Zelfs mijn herhaalde oproep om nu toch eindelijk snel met de heer Willem Bol om tafel te gaan zitten (want daar staat Generali toch zo voor open???) was onbespreekbaar. Kennelijk wil Generali deze zaak net zo lang vertragen totdat Willem Bol het tijdelijke voor het eeuwige heeft verwisseld. Trefwoord: verwerpelijk.

Uitspraak van de Schrijvende Rechter
Waar geen wil is, is geen weg! Generali straalt in deze zaak nadrukkelijk uit dat premies ontvangen stukken makkelijker afgaat, dan verzekeringsgeld uitkeren. Schrijnender nog is dat Generali geen enkel empatisch vermogen etaleert. Willem Bol verkeert al jaren in diepe nood. Dat schreeuwt om een menselijke opstelling van Generali. In plaats daarvan duwt Generali Willem Bol én zijn naasten steeds dieper het ravijn in. Bij Generali ontbreekt elke wil om tot een oplossing te komen. Ik eis daarom dat sociaal betrokken politici geldfabriek Generali tot de orde gaan roepen. En snel! Dit is mijn uitspraak. Die Generali zich érg aan kan trekken.

Een gedachte over “Kil Generali aast onveranderd op scalp ernstig zieke Willem Bol (part two)

Geef een reactie