Contact

Schrijvende Rechter Ton Broekhuisen vindt schrijven leuk. Maar hij moet er ook van leven.

Hoog tijd om drie vragen de ether in te slingeren.

  • Spreekt de formule van De Schrijvende Rechter je aan?
  • Heb je een bedrijf?
  • Zou je je bedrijfsnaam graag aan www.deschrijvenderechter.nl willen verbinden?

Bij drie keer JA doe je er goed aan contact met Ton op te nemen. Doen!