Doorrijden na (dodelijk) ongeluk? Ernstig misdrijf!!

Doorrijden na dodelijk ongeluk

Doorrijden na dodelijk ongeluk

Afgelopen donderdagavond (27/10) werden in Tilburg een echtpaar (59-jarige vrouw en 62-jarige man) woest uit het leven gerukt door een – naar later bleek – 23-jarige bestuurder. Naar later bleek: de dodelijke bestuurder kwam na de aanrijding niet spontaan op het idee om te stoppen. Verbijsterend na zo’n ongelofelijke harde klap: de geschepte man vloog door een achterruit van een geparkeerde auto en de vrouw werd circa 50 meter meegesleurd. Maar de flinkerd reed gewoon nog een tijdje door om zichzelf in veiligheid te brengen. Dat doorrijden was een huzarenstukje op zich want de de door de klap verbrijzelde voorruit verhinderde elk zicht. Het is dus een wonder dat deze mafklapper niet nog meer slachtoffers heeft gemaakt.

Karakterdefect

Uiteindelijk ontkwam de dader er niet aan om zich te melden bij de politie. Nee, niet uit gewetensnood. Maar omdat de rampauto leeg was aangetroffen en de de eigenaar (zijn 21-jarige ook al slechte opgevoede broer) bekend was. Om zijn karakterdefect nog eens extra te onderstrepen, kroop de dader vervolgens opzichtig in de slachtofferrol. In het kort: hij was zo geschrokken dat hij in blinde paniek was doorgereden. Een vriend kon dat verhaal bevestigen. Sterker nog deze vriend had nog nooit iemand zo lijkbleek van de schrik gezien. Zielig hoor. Lees en huiver.

Vrijspraak

De Schrijvende Rechter ziet zijn geest al zweven. Want er zal vast wel weer een advocaat te vinden zijn die vrijspraak én een forse schadevergoeding (smartengeld én reparatiekosten voor de beschadigde auto) eist voor zijn voor de rest van hun leven getraumatiseerde cliënten. Nadat hij eerst het beproefde vertragingsspelletje heeft gespeeld: Wie zat achter het stuur. En wie niet?

Tijd voor échte vent

Nee, ook de Schrijvende Rechter ziet in No Surrender-voorman in Henk Kuipers geen ideale premier voor Nederland. Debatten behoren niet in een kooi te worden uitgevochten. Wél wordt het tijd dat een échte vent dit doodzieke land gaat leiden. Steriele kwebbeltantes als Mark Rutte, Bert Koenders en Lodewijk Asscher hebben Nederland nu lang genoeg laten verloederen.  Gênant lage taakstraffen voor zware vergrijpen vertellen dit verhaal in vogelvlucht.

Uitspraak van de Schrijvende Rechter
De Schrijvende Rechter stelt zich volledig achter het standpunt van de Vereniging van Verkeersslachtoffers: doorrijden na een verkeersongeluk waarbij doden en/of gewonden zijn gevallen, moet standaard worden aangemerkt als een misdrijf. Lees hier dat artikel in De Telegraaf. De Schrijvende Rechter voegt hier nog wel aan toe dat dat hij de hieraan gekoppelde hoogst mogelijke straf graag verdubbeld ziet. Simpelweg omdat de dodelijke doorrijder bewust heeft verzuimd om eerste hulp te verlenen toen dat het hardst nodig was. Dit is mijn uitspraak. Die uit de grond van mijn hart komt!

 

Geke Faber (falende burgemeester Zaanstad): afscheid van € 50.000

Geke Faber

Op naar een riante wachtgeldregeling ?

Treitervlogger

Na 9 jaar namens de PvdA met de burgemeestersketting van Zaanstad te hebben rondgelopen, neemt Geke Faber volgende maand afscheid. En dat is goed nieuws voor Zaanstad. Er is door mevrouw Faber al genoeg imagoschade aangericht. Voor de beeldvorming: Geke Faber is de burgemeester die een paar maanden geleden niet of nauwelijks optrad toen Turkse relventjes de wijk Poelenburg teisterden. U weet wel: met die als treitervlogger vermomde angsthaas. Ik herinner me deze uitzending van Pauw over de onrust in Poelenburg waarin de (puik gesoigneerde) Geke zich extreem flets profileerde. Sympathieker kan ik het niet uitdrukken.

Voedselbank

Wie zou denken dat de door haar zwakke optreden in opspraak geraakte Faber door de zijdeur wil vertrekken, komt bedrogen uit. Haar afscheidsfeest gaat 50.000 euro kosten. Raadsleden in Zaanstad zijn daar (terecht) niet héél blij mee. Logisch, in een stad waar een Voedselbank staat.

Uitspraak van de Schrijvende Rechter
Geke Faber heeft zich allesbehalve een visitekaartje getoond voor ‘haar’ gemeente Zaanstad. Het ontgaat de Schrijvende Rechter dan ook volledig waarom deze dame zich nog in het zonnetje wil laten zetten. Haar afscheid dient dan ook niet uitbundig te worden gevierd. Daartoe bepaal ik hierbij het te besteden budget voor dit afscheid: nul euro (€ 0). Uit de winnende serie: Geruisloos Oprotten. De hierdoor vrijgekomen € 50.000 gaat naar de lokale Voedselbank. Dit is mijn uitspraak. Die ik Geke Faber zal doen toekomen.

 

Kil Generali aast onveranderd op scalp ernstig zieke Willem Bol (part two)

Generali

Geldfabriek Generali: duidelijk op de slooptoer #fail

Slepend conflict

Dinsdag 3 oktober 2016 riep ik Generali via deze site op om het slepende conflict met voormalig quizmaster Willem Bol (61) met spoed uit de wereld te helpen. Aanleiding was dit artikel in De Telegraaf. Als Schrijvende Rechter stelde ik dat Generali de ernstig zieke Willem Bol rechtstreeks naar de afgrond dreef door zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering op discutabele gronden stop te zetten. En ook nog eens € 400.000 van hem terug te vorderen. Waardoor Willem Bol en zijn gezin financieel en mentaal werden geplet. Ik verzocht Generali dringend om een menselijke kant te tonen. En per direct met de herstelwerkzaamheden te beginnen. Waarbij ik duidelijk stelde dat een reactie als: ‘Generali kan niet op de zaak ingaan, want…’ wat mij betreft GEEN reactie was. Maar een misplaatste vertragingstactiek. Lees hier het betreffende blog.

Eerste reactie Generali

Op 6 oktober 2016 kwam de eerste reactie van Generali. Letterlijk: ‘Wij hebben begin deze week kennis genomen van het door jou geschreven blog n.a.v. het artikel in De Telegraaf.
Ter kennisname deel ik onze reactie waarin wij onze kant van de zaak toelichten Ter kennisname delen we ook de vier openbare rechterlijke uitspraken in deze zaak, ook terug te vinden op www.rechtspraak.nl. Deze stukken geven je mogelijk een completer beeld van de feiten zoals deze ook door de rechter zijn getoetst: (Deze links heb ik bewust weggelaten in dit blog, TB). Laat het ons gerust weten als je vragen hebt, je kunt ons zowel telefonisch als per e-mail bereiken’.

Gerichte vragen aan Generali

Maandag 16 oktober 2016 belde Generali me: of ik nog vragen had? Die had ik. Na diep in het dossier gedoken te zijn, mailde ik donderdag 19 oktober 2016 onderstaande overpeinzing naar Generali:
‘Kort samengevat komt het erop neer dat Generali de heer Willem Bol beticht van fraude.
Concreter: hij zou zijn klachten grotendeels simuleren. Generali stelt dat via al gedane observaties aan te kunnen tonen.
Bovendien zou de heer Bol inkomsten hebben verzwegen.
Volgens Generali heeft de rechter (beter: meerdere rechters) bepaalt dat Generali mocht stoppen met de betalingen aan de heer Bol.
Het kamp van de heer Willem Bol stelt dat niet de heer Bol maar Generali in gebreke is.
Anders dan Generali stelt, heeft de rechter bepaalt dat Generali de heer Bol WEL moeten blijven doorbetalen.
Vast staat dat de heer Bol ziek werd in 2009. Ook volgens Generali.
De keuringarts van Generali verklaarde de heer Bol voor 100 % arbeidsongeschikt.
Op enig moment stopte Generali de betalingen. Kunt u mij aangeven waarom de betalingen destijds voor de eerste maal werden stopgezet?
Via een kort geding eiste hij hervatting van de betalingen. De rechter stelde Bol in het gelijk.
Dus: Generali moest de heer Bol gewoon blijven betalen. De kalender schrijft: december 2013.
Letterlijk stelde die rechter: “De betalingsverplichting van Generali blijft dan ook uitgangspunt, totdat de arbeidsongeschiktheidsverzekering is geëindigd of in rechte vaststaat dat Bol geen, althans voor een lager bedrag, recht heeft op deze arbeidsongeschiktheidsuitkering.”
Generali heeft de betalingen weer hervat. Tot november 2014. Toen stelde Generali dat de polis van Bol ondanks genoemd vonnis van de rechter toch werd beëindigd. Op eigen houtje dus en daarmee was de polis dus niet, zoals de rechter oordeelde, geëindigd. Tot op de dag van vandaag heeft Generali de heer Bol niet meer betaald. Volgende rechters zijn daar vreemd genoeg in mee gegaan. Heel raar! Hierbij mijn vragen!

Vragen Schrijvende Rechter aan Generali
Hoe kan het dat Generali ermee wegkomt de rechter te doen geloven dat de verzekeringspolis van de heer Bol rechtmatig is geëindigd?
Kunt u mij aangeven waarom de directeur van Generali en schrijver van de brief van november 2014 de rechter verkeerd citeerde?
Klopt het dat de Generali-keuringsarts in kwestie is berispt (maatregel) door het Medisch Tuchtcollege omdat hij een rapport heeft geschreven over de medische staat van de heer Willem Bol, zonder de heer Bol daadwerkelijk gekeurd te hebben. En klopt het dat de tweede keuringsarts heeft voortgeborduurd op dit (dus waardeloze) rapport?

Belangrijkste vraag: Hoe gaat Generali dit (netjes) oplossen? In dit verband: gezien de slechte en verslechterende gezondheidssituatie van de heer Bol: de tijd dringt.
Wanneer gaan Generali en de heer Willem Bol daadwerkelijk om de tafel zitten? En met welke insteek gaat Generali dit doen? En in dit verband: waarom heeft Generali (nadat Generali eind 2015 een invitatie voor een gesprek in de Telegraaf zette) eenzijdig het gesprek geannuleerd en tot oktober 2016 niets van zich laten horen? Waardoor – voor de heer Willem Bol kostbare – tijd verloren is gegaan.

Dooddoeners van Generali
Afgelopen maandagmiddag 24 oktober 2016 kreeg ik een telefonische reactie van Generali. Na me eerst gevraagd te hebben waarom ik me zo in dit dossier vastbeet (antwoord: ‘Ik haat verboden wurgtechnieken’), volgde het oeverloos herhalen van twee dooddoeners uit de zwaar vergeelde bijsluiter Hoe knijp ik de katjes in het donker? Tegen afweermethodes als ‘Vanwege redenen van privacy kunnen we niet nader op uw vragen ingaan’ en ‘De zaak ligt onder de rechter, we kunnen in deze fase dus geen uitspraken doen’ is de Schrijvende Rechter ingeënt. Bovendien zijn deze dooddoeners inconsequent. Want in de vier al genoemde linkjes met openbare rechterlijke uitspraken die Generali me mailde, stond héél veel privacy-gevoelige informatie. Die ík – uit respect voor de toch al zo geteisterde Willem Bol en zijn gezin – níet deel met het grote publiek. Zelfs mijn herhaalde oproep om nu toch eindelijk snel met de heer Willem Bol om tafel te gaan zitten (want daar staat Generali toch zo voor open???) was onbespreekbaar. Kennelijk wil Generali deze zaak net zo lang vertragen totdat Willem Bol het tijdelijke voor het eeuwige heeft verwisseld. Trefwoord: verwerpelijk.

Uitspraak van de Schrijvende Rechter
Waar geen wil is, is geen weg! Generali straalt in deze zaak nadrukkelijk uit dat premies ontvangen stukken makkelijker afgaat, dan verzekeringsgeld uitkeren. Schrijnender nog is dat Generali geen enkel empatisch vermogen etaleert. Willem Bol verkeert al jaren in diepe nood. Dat schreeuwt om een menselijke opstelling van Generali. In plaats daarvan duwt Generali Willem Bol én zijn naasten steeds dieper het ravijn in. Bij Generali ontbreekt elke wil om tot een oplossing te komen. Ik eis daarom dat sociaal betrokken politici geldfabriek Generali tot de orde gaan roepen. En snel! Dit is mijn uitspraak. Die Generali zich érg aan kan trekken.

Miss IJsland te dik? Catwalkverbod voor graatmagere mannequins!

graatmagere mannequins

Graatmagere mannequins

De Schrijvende Rechter vraagt zich al jaren af waarom mannequins zo graatmager zijn. Zo plat als een dubbeltje en knokige knieën: welk hoger doel dient dat? Of beter gevraagd: waarom mogen vrouwen er niet als vrouwen uitzien?

IJslandse miss Arna Ýr Jónsdóttir

Die laatste prangende vraag kan met name gesteld worden aan Nawat Itsaragrisil, een figuur die kennelijk veel in de melk te brokkelen heeft bij de missverkiezing Miss Grand International. De griezel vond de IJslandse miss Arna Ýr Jónsdóttir (21) te dik om aan ‘zijn’ magere vleeskeuring mee te mogen doen. Trefwoord: oogaandoening. Reden voor Arna om zich per direct terug te trekken uit deze verkiezing. Hulde daarvoor! Zie hier het volledige artikel in AD.

Uitspraak van de Schrijvende Rechter
Te vaak maken mannequins een uitgemergelde indruk. Belangrijkste criterium voor een geslaagde mannequin carrière lijkt te zijn dat de modellen moeten ogen als gratenbalen. Zodat ze korting krijgen op röntgenfoto’s. Te gek voor woorden! De Schrijvende Rechter eist dan ook dat graatmagere types voortaan geweerd worden van de catwalks. Alleen modellen met voor het blote oog waarneembare rondingen zijn nog toegestaan. Dit is mijn uitspraak. De naleving ervan zal ik persoonlijk monitoren.

Zwaktebod RTL: Zwarte Piet wordt Witte Piet met roetvegen

Zwarte Piet

Witte Piet

De trieste discussie over Zwarte Piet bereikt een nieuw dieptepunt: RTL heeft besloten Zwarte Piet af te schaffen. En te vervangen door een Witte Piet. Als compromis (synoniem voor: zwaktebod) kiest de commerciële zender voor roetvegen op het gezicht van Witte Piet. Die dan vervolgens als Schoorsteen Piet of roetvegenpiet #hellup door het leven gaat. Een compromis uit de geflopte serie: Zo houden we iedereen te vriend. Lees hier het volledige artikel in het AD.

Doelgroep

Zoals al gezegd: RTL is een commerciële zender. Preciezer: RTL is een ranzige commerciële zender. De nu genomen beslissing is dan ook volledig op commerciële gronden geschoeid. Er gaat immers niets boven een zo breed mogelijke doelgroep. RTL en een integer standpunt innemen, staan standaard op gespannen voet met elkaar.

Schokken

RTL grossiert in programmaformats waar slechts één criterium centraal staat: schokken. Lees: exploiteren van menselijk leed. Ernstig verslaafd? Misvormd? Terminaal ziek? Financieel aan de grond? Er is geen leed te bedenken waar RTL géén format van maakt. Op enig invoelend vermogen is RTL niet te betrappen. Trefwoord: schaamteloos.

Uitspraak van de Schrijvende Rechter
De Schrijvende Rechter vindt het hypocriet dat juist het overwegend ranzig opererende RTL een knieval maakt voor beroeps-Zwarte Piet-actievoerders als Sylvana Simons en Quinsy Gario. Het Sinterklaasfeest is gewoon een oude traditie. Eentje waar kinderen van vele generaties standaard blij van werden. Voordat ze door hun ouders werden gesouffleerd om anti-Zwarte Piet te zijn. Een traditie waar je dus gewoon met je fikken van af moet blijven. Gebeurt dat niet dan eist de Schrijvende Rechter (nogmaals) dat ook het luiden van kerkklokken (ook zo’n oude traditie) verboden wordt, dat melk uit de rekken gaat (véél te wit) en dat Omo per direct stralend zwart wast. Oh ja, en ook dat voortaan de zwarte vlag wordt gehesen ten teken van overgave. Dit is mijn uitspraak. Ik ga nu even liggen.

Ook kaaskoppen mag je niet discrimineren

kaaskoppenVerdacht

Onder impulsen van dubieus acterende Sylvana Simons-achtigen liggen de witten in ons land knap onder vuur. Ook als ze géén witte lakens met ooggaten aan de waslijn hebben hangen. Het komt er inmiddels op neer dat witten (kaaskoppen) automatisch verdacht zijn. Ze hebben immers geen zwarte voorouders. En kunnen daarom niet bogen op slavenbloed. De fanatiek gevoerde Zwarte Piet-discussie is hier een triest uitvloeisel van. Waarbij zelfs de Kinderombudsman zich voor dit foute karretje laat spannen. Foute karretje: anti-Zwarte Piet-ouders gebruiken hun kinderen hier opzichtig als buikspreekpop. Nog even en  zwart opent met schaken. En wordt sneeuw verboden.

Kaaskop

Ja, ook de Schrijvende Rechter is tegen discriminatie. In welke vorm dan ook. Dus ook als de zwarten de witten discrimineren. Zoals in Amsterdam-Noord gebeurd schijnt te zijn op het Waterlant College. Mees (13) was de enige witte leerling in zijn (vmbo) klas. En dat kwam hem niet bepaald op een vipbehandeling te staan. Lees (en huiver) dit artikel in AD: Enige kaaskop in de klas.

Uitspraak van de Schrijvende Rechter

Het ooit witte Nederland verandert in hoog tempo van kleur. Dat is een onomkeerbaar gegeven. En daar is ook niets mis mee. Huidskleur is maar een velletje. Neemt niet weg dat de witten nu niet als prooi voor de nieuwe meerderheid mogen gaan dienen. Wie dat niet goed begrijpt, krijgt van de Schrijvende Rechter een strandwandeling aangeboden. Met Joran van der Sloot. Dit is mijn uitspraak. Doe er je voordeel mee!

Politie: beste vriend of beste toeschouwer?

politie

Politie allesbehalve slagvaardig

De misdaad in ons land daalt. Als we de berichtgeving hierover zouden moeten geloven. Maar wat zijn die cijfers waard? Want wie doet er nog aangifte? De kans dat de politie slagvaardig met je aangifte aan de gang gaat, is gevoelsmatig net zo klein als de kans op een walvis in de Sahara.

Gekopieerde tankpassen

Ook Hans Verwijs, die een bedrijf in schaal- en schelpdieren runt in Yerseke (Zeeland), zal inmiddels geen al te hoge pet van de politie meer op hebben. Zondag 9 oktober 2016 maakten dieven digitale kopieën van twee tankpassen van zijn bedrijfsauto’s. Daar kwam hij pas afgelopen maandag 17 oktober achter nadat hij een rekening kreeg voor 1800 liter benzine en diesel. Resultaat van wekenlang illegaal tanken door het vierkoppige dieventuig. Omdat zijn tankpassen alleen werken bij het naburige Avia-tankstation in Yerseke, seinde hij de eigenaar in. Die bleek camerabeelden van de dieven te hebben. Verwijs deed aangifte bij de politie in Yerseke. Zonder resultaat.

Heterdaad

Reden om (samen met zijn zoon) de dieven dan zelf maar op heterdaad te betrappen bij het genoemde tankstation. Dat lukte dinsdagavond 18 oktober toen de vier dieven weer de nodige jerrycans wilden vullen. De inmiddels door zijn zoon ingeseinde politie stuurde vier auto’s naar het tankstation. Zonder vooralsnog tot actie over te gaan. Dus nam Verwijs hier zelf ook maar het initiatief. Uiteindelijk werden alle vier de benzinejatters gearresteerd. De totale schade voor Verwijs bedraagt € 3.500. Naar verwachting kan hij naar een deel van dit bedrag fluiten. Lees hier het volledige artikel in het AD.

Uitspraak van de Schrijvende Rechter
Voor eigen rechter spelen is in dit land sterk verboden. Uit de serie: zet koffie en verse broodjes klaar voor inbrekers. De politie is er immers om te handhaven. Maar de politie is onderbezet. En heeft (ook al daardoor) de slagvaardigheid van een betonnen vloer. Dat leidt bijvoorbeeld tot de hierboven beschreven gênante vertoning. De Schrijvende Rechter vindt dat gezag (en daarmee samenhangend: respect) verdiend moet worden. Gezag en respect krijgt niemand in de schoot geworpen. Ook de politie niet. In dit specifieke geval heeft de politie zich tergend apathisch opgesteld. De Schrijvende Rechter vindt daarom dat de politie in Yerseke deze dappere ondernemer financieel moet compenseren. Liefst uit het personeelspotje Leuke Uitstapjes. En anders door de vier dieven verplicht te laten kijken naar het complete oeuvre van Bassie en Adriaan. Dan komen ze vanzelf wel over de brug. Dit is mijn uitspraak. Die de politie zich aan kan trekken.

Schrijvende Rechter: werkwijze en missie

Schrijvende Rechter

Toetsenbordschutter

Toetenbordschutter Ton Broekhuisen legde de domeinnaam van deze site De Schrijvende Rechter al in 2013 vast. Inmiddels (de kalender schrijft oktober 2016) acht hij de tijd rijp om zich daadwerkelijk als Schrijvende Rechter te manifesteren. Goed om te weten: anders dan ‘tv-collega’ de Rijdende Rechter doet de Schrijvende Rechter óók uitspraak in conflicten die níet over een heg, schutting of recht van overpad gaan.

Werkwijze

De werkwijze van De Schrijvende Rechter is ontroerend van eenvoud. Enerzijds zal hij gevraagd én ongevraagd zijn mening geven over ‘zaken die hem (positief of negatief) opvallen’. Anderzijds is de Schrijvende Rechter nooit te beroerd om zijn licht over conflictsituaties te laten schijnen. Of om patstellingen te doorbreken.

Hoofdpijn

Zowel in het eerste als in het tweede geval is de uitspraak van De Schrijvende Rechter niet bindend. Maar wél om erge hoofdpijn van te krijgen. Voor de partij (dat kan een persoon, bedrijf, organisatie of instelling zijn) die heeft lopen klootviolen.

Schrijvende Rechter inschakelen?
Wil je De Schrijvende Rechter inschakelen om een uitspraak te doen?
Klik dan  op het envelopje hieronder.

Horrorclowns: verplichte meet & greet met Badr Hari

horrorclowns

Geen getuigen

Of de rage al ten einde loopt, is nog even afwachten. Punt is wel dat er vandaag nog geen horrorclown-activiteiten zijn gemeld. Gelukkig maar, want de Schrijvende Rechter zet grote vraagtekens achter de berichtgeving over horrorclowns. Zo zou de 14-jarige Luc een horrorclown in elkaar gebeukt hebben. Dat leverde hem de nodige media-aandacht op én een trotse vader. Waardoor zakgeldverhoging binnen bereik kwam. Punt is en blijft dat er geen getuigen waren van Luc’s heldhaftige optreden.

Horrorclown Lodewijk

Voor de ‘horrorclown-ervaring’ van Gino (8) en Riona (10) geldt hetzelfde. En ook bij dit horrorclown-overzichtje is sprake van een hoog zou-gehalte. Levensbedreigend komt het sowieso niet over. Wél fantasierijk. Zonder tegenbericht (en bewijs) houdt de Schrijvende Rechter het erop dat het laatste horrorclown-misverstand gistermiddag  (maandag 17/10) plaatsvond. Misverstand: horrorclown Lodewijk gaf gisteren in een school in Amsterdam ruiterlijk toe dat het om een verkiezingsstunt ging.

Uitspraak van de Schrijvende Rechter

De Schrijvende Rechter is het gezever over horrorclowns beu. En eist dat er vanaf vandaag over gezwegen wordt. Horrorclowns die zich hiermee tekort gedaan voelen, kunnen zich melden voor een meet & greet met Badr Hari. Dit is mijn uitspraak. Klaar nu met die onzin!

 

Oermelk: marketingtruc om melk in de race te houden

Oermelk

Ooit was melk onomstreden goed voor ieder van ons. Melk gold als ‘witte motor’. Joris Driepinter was een BN’er.  Vandaag de dag hoort melk in het rijtje Patricia Paay, Catherine Keyl en Henny Huisman: de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Oermelk

Om koeien niet de indruk te geven dat ze alleen maar ‘om op te vreten zijn’, moest er worden gezocht naar een nieuwe kapstok om melk te promoten. Uiteindelijk is dat oermelk geworden. Volgens de producent is deze zogeheten A2-melk bij uitstek geschikt voor mensen die geen gewone melk verdragen….. Bij supermarktketen Plus ligt deze vage melkvariant per vandaag in de schappen. Prijs: €1.99.

Onzin

Anders dan je zou vermoeden komt A2-melk van gewone koeien. De smaak is ook identiek aan gewone koemelk. Een afwijkende eiwitstructuur in de melk van een A2-koe zorgt voor het winnende verschil: dit type melk zou beter worden verteerd. Toon van Hooijdonk, hoogleraar Zuivelwetenschap doet deze onderbouwing af als (grotendeels) onzin. Lees hier het volledige artikel in het AD.

Uitspraak van de Schrijvende Rechter

Melk is uit. De lancering van oermelk moet daar verandering in aanbrengen. Een doorzichtige marketingtruc dus. Eentje die ook nog ten koste gaat van de ‘oude melk’. Want daar schijn je veel lichamelijke ongemakken van te kunnen krijgen. Als Schrijvende Rechter raad ik iedereen aan om iets anders dan melk te drinken. Als melk – om welke reden dan ook – tot narigheid leidt. Als je ziek wordt van de muziek van Nick & Simon, is luisteren naar Simon & Nick ook geen optie. Vandaar! Dit is mijn uitspraak. Daar zullen alle A2-koeien het mee moeten doen.